Affaldsordning

Affaldsordning

Referat 2019 (ekstraordinær GF)

Den 15. Januar 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klovtofteparken, Søren konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Følgende parceller var reprænsenterde:22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50, 54 Dagsorden var som følger: Valg af diregent og referent Information og begrundelse for indkaldelsen Valg af 3 bestyrelsemedlemmer og fastsættelse af bestyrelsehonorar Eventuelt. Ad dagsordenens pkt […]

Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Klovtofteparkens Grundejerforening  Til foreningens medlemmer: EKSTRAORDINÆR ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening. Generalforsamlingen afholdes:Sted: Ingeniørfirmaet Torkild Laursens’s kantine, Klovtofteparken 2, kælderen.Dato: generelforsamling den 15. januar 2019 Dagsorden: Valg af diregent og referent Information og begrundelse for indkaldelsen Valg af 3 bestyrelsemedlemmer og fastsættelse af bestyrelsehonorar Eventuelt.

Vigtig information

23. November 2018 Kære Naboer I aftes afholdte vi den årlige generalforsamling i vores grundejerforening. vedhæftet finder i referatet. Som i måske har noteret jer var samtlige bestyrelsesposter på valg.Da der desværrer ikke var nogen af de fremmødte der ønskede valg, står vi nu i en situation, hvor den tidligere bestyrelse naturligvis påtager sig arbejde […]