Beretning 2020

Formandens beretning 2020   Året startede med at 2 medlemmer af bestyrelsen flyttede, yderligere blev vores generalforsamling udskudt flere gange. Dette betød også at der ikke skete meget bestyrelsesarbejde i denne periode. Generalforsamlingen 2019 blev til sidst afholdt 25.06.20. Jette nr. 24 blev valgt ind som kasser og Michael nr. 30 som Næstformand. Grønne arealer […]

Beretning 2019

Formandens beretning 2019 Efter ekstraordinær generelforsamling den 15. januar 2019 overtog jeg formandsposten fra Line Biller Rosager-Lund. Alle poster blev besat af nye bestyrelsesmedlemmer, Mia Straby Kasser og Benny Straby som ordinært medlem. Det er meget bøvlet at skifte alle poster ud og få adgang til alle systemer. Så der er gået en del tid […]

Beretning 2017

Formandens beretning.    generalforsamling november 2017 Efter en noget udfordret opstart for den nye bestyrelse hvor vi lige skulle afgøre hvem som skulle have hvilke roller, have adgang til Banken og PBS hvilket åbenbart ikke er helt nemt når alle dem som tidligere havde adgang ikke var til rådighed mere, kom vi i gang. Jeg skal […]

Beretning 2012

Beretning 2011/2012 fra formanden Vi har været utrolig heldige med vinteren, da de sidste mange års kraftige snefald udeblev og jeg håber det kommende år at det bliver ligeså.   Trampolinen har desværre ikke været ude, nu hvor den er indkøbt, men forhåbentligt bliver den sat op i den kommende sommer. Der blev besluttet e n […]

Beretning 2011

BERETNING 2011 Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2010/2011 Meget snefald, der medførte store snemængder på veje og stier. Den mangelfulde snerydning fra vores side, medførte at vi bl.a. ikke fik tømt skrald. Det blev der klaget over til kommunen, der aktivt gik ind i sagen overfor renovationsfirmaet. Når det er sagt, skal det siges, at der har […]

Beretning 2010

BERETNING 2010Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2009/2010 Bestyrelsen fordelte opgaverne mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvilket har fungeret rigtig godt, der har været en følelse af fælles ansvar for opgaverne. Formanden giver velkomstbrev til nye beboere ved indflytning, hvor de bydes velkommen og indeholder oplysninger om Klovtofteparken. D. 14. februar blev der holdt fastelavn, med stor tilslutning og […]

Beretning 2008

Beretning 2008 Man kan vel kalde det sidste år for ”Det stille år” i grundejerforeningen.Efter sidste års generalforsamling, var der ikke udfordringer for bestyrelsen eller foreningen som helhed.På den anden side, så har bestyrelsen ej heller lagt skjul på, at vi føler, at nye kræfter burde komme på banen. Der har været de nødvendige bestyrelsesmøder, […]

Beretning 2007

Beretning 2006-07 Fastelavnsfesten plejer at være det første, der sker i vor lille forening.Desværre var der ikke rigtig tilslutning i år, vore børn er efterhånden blevet større, egentlig lidt vemodigt.Men efterårsfesten,  blev genoplivet, og blev en lykkelig begivenhed. Meget mere, er der næsten ikke at berette. Bestyrelsen er noget desillusioneret over beboernes engagement i fællesskabet […]

Beretning 2006

Beretning 2006. Fastelavnsfesten er det første der sker i vor lille forening. Som sædvanlig var fastelavnsfest 2006 vellykket, takker de mødre og fædre, der arrangerede denne fest, og håber naturligvis, at de vil være med til den næste. Tidligere år, har vi haft de såkaldte ”tvangsarbejdsdage” dette har ikke været gældende for det netop sluttede […]

Beretning 2005

Beretning 2005. Fastalavnsfesten er det første der sker i vor lille forening. Som sædvanlig var fastalavnsfest 2005 vellykket, takker de mødre og fædre, der arrangerede denne fest, og håber de vil være med til den næste. Som de tidligere år, bliver der arrangeret 2 ”tvangsarbejdsdage” og som det plejer, var forårssamlingen vel besøgt, stadig er […]