Referat 2019 (ekstraordinær GF)

Den 15. Januar 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klovtofteparken, Søren konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Følgende parceller var reprænsenterde:22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50, 54 Dagsorden var som følger: Valg af diregent og referent Information og begrundelse for indkaldelsen Valg af 3 bestyrelsemedlemmer og fastsættelse af bestyrelsehonorar Eventuelt. Ad dagsordenens pkt […]

Referat 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening den 22. november 2018 Husstande repræsenteret: 10, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 46, 50, fuldmagter fra nr. 40 og 26 (i alt 14 ud af 23). Valg af dirigent og referent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af det […]

Referat 2017

Torsdag d. 16 Nov 2017 Beslutnings referat klovtofteparken Generalforsamling. Fremmødte: Hustand: 10, 22, 24, 28, 30, 40, 42, 46, 48 Dirigent: Monty #42  Referent Line #22 Spørgsmål til formandens beretning: Spørgsmål ang. havearbejde og budget overskridelser/besparelser, Der er prioriteret, at vi har professionelt firma udefra, da havemanden har været ustabil og ikke reageret på vøres […]

Referat 2016

Ordinær generalforsamling 2016Sted: Torkil LauersenDato: 15/11 2016 Fremmøde, hus nr.:22, 24, 26, 28, 30, 42, 46, 52(44 fuldmagt) Lennie,  nr. 46 valgt til dirigentLine,  nr. 22 valgt til referent Assad i nr. 26 informerer:Alt i arbejdsskuret er talt opMangler i kontingent betalingen, kun en mangler at betale for foregående regnskabsår .Bilforhandler ønsker at få flyttet […]

Referat 2016 – Ekstraordinær GF

KlovtofteparkenEkstraordinær generalforsamling 6. april 2016 Dirigent: Benjamin nr. 22Referent: Michael nr. 30 Masood takkede den resterende bestyrelse, samt den aftrådte formand Benjamin for det gode der havde været i bestyrelsen. Masood oplyste at resten af bestyrelsen havde valgt at trække sig, Rene oplyste at det havde været onde toner om han position så selvom han […]

Referat 2015

Referat grundejerforeningensmøde 10/11-2015 Mødet varslet rettidigt dog, var dagsorden mangelfuld forsamlingenvedtog enstemmigt at fortsætte mødet. fremmødtepersonligt fremmødte: nr 10, nr 16, nr 18, nr 22, nr 28, nr 30, nr 32, nr 38, nr 40, nr 42, nr 44, nr 46, nr 48, nr 52, nr 54. Fuldmagter: nr 14, nr 20, nr 24, nr […]

Referat 2014

Referat af ordinær generalforsamling Den 13. november 2014 kl. 19:00 Klovtofteparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetæller samt referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer: a. Forslag fra Benjamin (22) 5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget 6. Valg af kasserer samt bestyrelsesmedlem 7. […]

Referat 2013

Referat fra Klovtofteparkens Grundejerforenings Ordinære Generalforsamling 2013 27./11. hos Torkil Laursen Peter (54) blev valgt til ordstyrer. Mike (36) og Michael (30) blev valgt til stemmetællere. Søren (24) blev valgt til referent Deltagere:        10, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54. Fuldmagter fra  18, 44, 26. […]

Referat 2012

Ekstraordinær generalforsamling 2012, d. 8. Januar 2013 Sted: Thorkil Laursen Deltager: 14, 18, ,20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 56, 50, 52, 54 1. Valg af Dirigent, referent samt stemmetæller Ordstyre: Søren fra nr. 24 Referent: Michael fra nr. 30 Stemmetæller: Mike / Monty 2. Formandens beretning: Formanden undskyldte at […]