Vigtig information

23. November 2018

Kære Naboer

I aftes afholdte vi den årlige generalforsamling i vores grundejerforening. vedhæftet finder i referatet.

Som i måske har noteret jer var samtlige bestyrelsesposter på valg.
Da der desværrer ikke var nogen af de fremmødte der ønskede valg, står vi nu i en situation, hvor den tidligere bestyrelse naturligvis påtager sig arbejde med, at finde en løsning.

Vi har derfor kontaktet en advokat med henblik på at få råd og vejledning i denne situation, samt for at få et tilbud på administration af foreningen mv.

Vi bestræber os på hurtigst muligt, og forhåbentlig inden jul, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi sammen må tage stilling til, hvad der skal ske med vores forening.
Planen er at fremlægge løsningsforslag (ekstern administration, ophævelse af foreningen, sammenlægning med andre foreninger..) samt nye budgetforslag. I må derfor forberede jer på en øgning af kontingent, da ekstern administration næppe kan klares for det beløb, der modsvare bestyrelseshonoraret.

Vi vil derfor opfordre jer til at overvejde, om nogle af jer er interesseret i at stille op til bestyrelsen og drive vores lille forening, Perioden for formandsposten er 1 år, for kasser og næstformand er perioden 2 år.
giv lyd hurtigst muligt, kom forbi enten Line #22, Jette #24, Klavs #28, hvis du har interesse eller vil høre mere om “opgaven”. Vi håber meget at 3 af jer har lyst til at bidrage til bestyrelsesarbejdet i vores forening, som en del af vi andre vi andre, har gjort gennem snart mange år.

Vær opmærksom på, at driften af foreningen vil være på et absolut minimum, indtil vi finder en permanent løsning.

Vi skriver ud så snart vi er klar til at afholde og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Bedste hilsner bestyrelsen
Line, Klavs & Jette

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg