Generalforsamling

Til foreningens medlemmer: d. 10/03 2020

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening.
Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørfirmaet Torkild Laursens’s kantine, Klovtofteparken 2, kælderen.

TORSDAG DEN 26. MARTS 2020 Kl. 19

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Godkendelse af dagsorden
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  1. Se Bilag 1.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Se Bilag 2.
 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
  1. Fælles Grønne areale:
 1. Fælde træ bag have skur – Henvendelse fra nabo om gener
  1. Udgift indgår i allerede vedtaget budget
 1. Mindre buske ved parkeringsplads fjernes – flere er visnet af de sidste somres hedebølger – letter græsslåning og vedligeholdelse
 1. Hække klippes 1. gang årligt – August – Bivenligt
  1. Forsøges indført i ny kontrakt
  2. Fælles arbejdsdag
 1. Fortov og hæk ind mod bilforhandler
  1. Forsøges indført i ny kontrakt
  2. Fælles arbejdsdag
 1. Skrænt ved 2 og 3 række
  1. Laves til et engskrænt med blomster – Bivenligt
  2. Udgift indgår i allerede vedtaget budget.
 1. Facebook
  1. Vedligeholdelse
  2. Indslag
 2. Særlig opmærksomhed på fælles kloak.
  1. Undersøge for vedligeholdelse fremadrettet kan det blive et opsparingspunkt på kommende budgetter.
 1. Skiftning af koldt vandsrør.
  1. Se Bilag 3.
 2. Forslag fra medlemmerne.
  1. Ingen fremsatte forslag
 1. Godkendelse af budget & gebyrstørrelse samt fastsættelse af kontingent, og bestyrelsens honorar
  1. Godkendelse af Budget
   1. Bestyrelsen har ingen ændring til budgettet. Se bilag 2
  2. Fastsættelse af Kontigent
   1. Bestyrelsen har ingen ændringer til kontigent
  3. Bestyrelsens honorar
   1. Bestyrelsen har ingen ændringer til honorar.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 1. Formand: Janni J. Glyngø nr. 54 ønsker genvalg
 2. Næstformand: Benny Straby nr. 34 på valg i 2020
 3. Kasser/Medlem: Mia Straby nr. 44 på valg i 2020
 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant.
 1. Grundet flere skift de sidste mange år, henstiller formanden at suppleanten bliver besat og kan indtræde som medlem hvis der sker noget uforudset.
 2. Valg af 2 revisorer.

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg