Affaldsordning

Klovtofteparken høre under Høje-Taastrup kommune, gældende affaldsordninger kan finde på https://www.htk.dk/Bolig-og-veje#Husholdningsaffald derudover har hver enkelte husstand, en sæk til husholdnings affald, samt 2 kasetter til henholdsvis Papir og Glas.

Kommunens afhentning af de forskellige affaldstyper kan ses i nedenstående kalender: for storskrald og haveaffald er det kun tilladt at stille ud på parkeringspladsen, dagen før afhentning, såfremt noget af affaldet ikke er afhentet er det den enkelte husstand pligt at selv sørge for bortskaffelse.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg