Generalforsamling 2020 2. indkaldelse

Klovtofteparkens Grundejerforening

 Til foreningens medlemmer:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Medborgerhuset, store sal,
Taastrup hovedgade 71, 2630 Taastrup
Den 25. juni 2020 kl 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Godkendelse af dagsorden
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Se Bilag 1.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Se Bilag 2.
 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
  Fælles Grønne areale:
 5. Fælde træ bag have skur – Henvendelse fra nabo om gener
  Udgift indgår i allerede vedtaget budget
 6. Mindre buske ved parkeringsplads fjernes – flere er visnet af de sidste somres hedebølger – letter græsslåning og vedligeholdelse
 7. Hække klippes 1. gang årligt – August – Bivenligt
  Forsøges indført i ny kontrakt
  Fælles arbejdsdag
 8. Fortov og hæk ind mod bilforhandler
  Forsøges indført i ny kontrakt
  Fælles arbejdsdag
 9. Skrænt ved 2 og 3 række
  Laves til et engskrænt med blomster – Bivenligt
  Udgift indgår i allerede vedtaget budget.
 10. Facebook
  Vedligeholdelse
  Indslag
 11. Facebook
  Vedligeholdelse
  Indslag
 12. Skiftning af koldtvandsrør.
  se bilag 3
 13. Forslag fra medlemmerne.
  Ingen fremsatte forslag


Godkendelse af budget & gebyrstørrelse samt fastsættelse af kontingent, og bestyrelsens honorar

Godkendelse af Budget
– Bestyrelsen har ingen ændring til budgettet. Se bilag 2

Fastsættelse af Kontigent
– Bestyrelsen har ingen ændringer til kontigent

Bestyrelsens honorar
– Bestyrelsen har ingen ændringer til honorar.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 1. Formand: Janni J. Glyngø nr. 54 ønsker genvalg
 2. Næstformand: Benny Straby nr. 34 på valg i 2020
 3. Kasser/Medlem: Mia Straby nr. 44 på valg i 2020
 4. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant.
 1. Grundet flere skift de sidste mange år, henstiller formanden at suppleanten bliver besat og kan indtræde som medlem hvis der sker noget uforudset.
 2. Valg af 2 revisorer.

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg