Referat 2019 (ekstraordinær GF)

Den 15. Januar 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klovtofteparken, Søren konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Følgende parceller var reprænsenterde:
22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50, 54

Dagsorden var som følger:

 1. Valg af diregent og referent
 2. Information og begrundelse for indkaldelsen
 3. Valg af 3 bestyrelsemedlemmer og fastsættelse af bestyrelsehonorar
 4. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt 1
Til dirigent valgtes Søren, nr. 24. Til referent valgtes Dorthe nr. 50

Ad dagsordenns pkt 2.
Den nuværende bestyrelse Ønskede ikke genvalg og derfor skal der vælges en ny bestyrelse, På den ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at få valgt en ny bestyrelse.

Ad dagsorden pkt. 3
Jannie nr. 54 ønskede at stille op som formand
Mia nr. 44 ønskede at stille op som Kasserer.
Benny nr. 34 ønskede at stille op som bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var nogle modkandidater, blev alle enstemmigt valgt.

Fastsættelse af bestyrelseshonorar
Der var foreslag om at hæve bestyrelseshonoraret fra 2.000,- til 5.000,- pr. bestyrelsesmedlem, dette blev enstemmigt vedtaget, Dette er en budgetoverskridelse, som dog godkendes og accepteres.

Ad. dagsorden pkt. 4
Der nedsættes to udvalgt:

Haveudvalget: Peter nr. 22. og Monty, nr. 42. meldte sig friviligt til dette udvalg.
Legepladsudvalg: Tine, nr 40. og Line, nr 22. meldte sig friviligt til dette udvalg.

Dog er alle velkommen til at deltage i udvalgene og i aktiviteterne der skulle komme.

Generalforsamling blev hævet.

Som dirigent. Som referant

Søren Pedersen. Dorthe Kongebo.

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg