Beretning 2002

Det første fællesarrangement der blev holdt i Grundejerforeningsregi, efter sidste generalforsamling var fastelavnsfesten, og her skal der lyde et stort tak til arrangørerne. Det blev som sædvanligt et vellykket arrangement, og jeg håber at vi kan få stablet et nyt på benene til næste fastelavn.
Dernæst havde vi en fællesarbejdsdag i foråret/forsommeren, her var en del mødt frem med div. haveredskaber, og vi fik gjort vort ”smørhul” rigtig flot. En stor tak til alle de fremmødte, håber i øvrigt I nød at se det flotte resultat, både i ”real live” samt på Internettet.
Lad mig lige gøre reklame for vores hjemmeside www.klovtofte.dk , siden har i perioden 1. juli til i dag d. 23.oktober haft 258 besøgende, her er nu også meget godt at se på og blive oplyst med.
Desværre holder en rengøring ikke evigt, og vi har da også haft en pæn stigning i havemandens timeforbrug, og da en havemand ikke arbejder gratis, ja, så er der kun OS tilbage, til at honorere ham. Derfor mener jeg, vi på generalforsamlingen, skal drøfte hvorvidt en havemand skal tjene fedt på vores griseri, eller kan man forlange lidt mere disciplin af både børn og voksne i bebyggelsen.
Men lad mig med det samme fastslå, bestyrelsen påtager sig ikke opgaven, at være ”den løftede pegefinger” Det må og skal være os alle sammen, og bemærk lige, det er altså ikke kun børnene der sviner.
Sommerfesten druknede i manglende tilslutning, til efterårs fællesarbejdsdagen, hvor vi skulle have gjort ”Parken” pæn, var der så få, der mødte frem, at det dårligt kan kaldes en arbejdsdag.
Bebyggelsens legepladser er blevet udvidet og renoveret i det forgangne år, her ser det ud til, at det er stort set ikke er børnefamilier i Klovtofteparken i al fald, er det meget få der er mødt frem til de arbejdsdage, med de få, der møder frem, ligner det – Tordenskjolds soldater.
Et emne, vi i bestyrelsen har drøftet, er de voksende udgifter til hybridnet samt vores ”gratis” internet. Michael vil på et senere tidspunkt under generalforsamlingen komme ind på hvad vi kan og må gøre, noget skal der ske, en hybridnetsafgift på kr. 65.000 om året—-er grumme mange penge.
I håb om, at denne beretning, vil danne grundlag for en drøftelse af ”kvaliteten” af Klovtofteparken, samt en drøftelse af hybridnet og internet, ser vi fra bestyrelsens side, frem til en hyggelig og konstruktiv generalforsamling. Der er i øvrigt ingen ”fare” ved at møde frem til generalforsamlingen, da bestyrelsen er villig til genvalg.

På bestyrelsen vegne

Jesper Klevin

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg