Beretning 2003

Fastelavns arrangementet blev som i de forgående år et vellykket arrangement, børnene var som altid i festlige udklædninger, og en del voksne mødte skam også op, dog ikke i så fantasifulde udklædninger.
Der skal lyde en stor tak til de forældre, der arrangerede denne fastelavnsfest.

Forårets fællesarbejdsdag var vel besøgt, og vi fik gjort ”parken” pæn, desværre gik det herefter i en lige linie nedad med ”pænheden”, og her sidst på året, ligner vore bede noget der er løgn. Vore græsarealer er ok, det er egentlig kun bedene ved p-pladsen, der halter gevaldigt efter.
Jeg påberåber mig hermed forslag fra beboerne, ”Hvad skal vi gøre”?

Vores hybridnet kører upåklageligt, det samme med tv-signalerne, at et tordenvejr i sommers ødelagde en weekends tv signal er beklageligt, ligeledes med signalet den 23.september, da store dele af landet gik sort, er noget vi må leve med.
Omlægning af signalet til Teledansmark Kabel, er ikke en aktuel løsning for os, dette eliminerer alligevel ikke strømsvigt.

Hjemmesiden er ikke blevet opdateret i lang tid, jeg undskylder, fejlen er min, men der er håb forude og alligevel har hjemmesiden været til hjælp for ejendoms-mæglerne, ved de handler, der har været i årets løb.

På sidste års generalforsamling, drøftede vi noget hegn ved boldbanen nord for nr. 54, dette viste sig desværre, at blive en kostbar løsning. Petanque banen ligger fortsat på arealerne ved boldbanen, denne havde vi ellers besluttet at fjerne, dette er et projekt for det kommende år.
Redskabsskuret på boldbanen er efterhånden i sådan en forfatning, at det burde falde sammen. At det ikke er sket endnu, skyldes, huset ved ikke til hvilken side det skal vælte til, så derfor står det endnu, bestyrelsen håber, at huset er ubeslutsom i endnu et år.

Det er nu 3-4 år siden regnvandskloakkerne blev gennemskyllet, er det ønskeligt at dette gøres igen, eller kan vi fortsat klare os med oprensning af sandfanget?
Foreningen har her i efteråret købt en ny kloakrenser, da foreningens kloakrenser er forsvundet på mystisk vis. Kloakrenseren står indtil videre hos formanden, men alle er naturligvis velkommen til at låne den. Jeg anbefaler, man anvender den et par gange årligt.

I en orienteringsskrivelse, efter bestyrelsesmødet den 11. juni i år, barslede bestyrelsen med et forslag til generalforsamlingen, om et gebyr på forsent kontingent betaling, eller betaling uden om ”betalings service”, dette forslag har vi skrinlagt.
Samtidig gør vi dog opmærksom på, man efter to rykkerskrivelser om kontingent, bliver sendt til inkasso, med dertil hørende ekstra udgift. Dette med at sende til advokat, har vi desværre måtte gøre her sidst på sommeren, derfor florerer der også en post i årsregnskabet, restance på kr. 2.500,-

Sluttelig opfordre bestyrelsen medlemmerne til at melde sig til at arrangere forskellige sammenkomster, f.eks. fastelavn, sommerfest m.m.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg