Beretning 2006

Beretning 2006.

Fastelavnsfesten er det første der sker i vor lille forening.

Som sædvanlig var fastelavnsfest 2006 vellykket, takker de mødre og fædre, der arrangerede denne fest, og håber naturligvis, at de vil være med til den næste.

Tidligere år, har vi haft de såkaldte ”tvangsarbejdsdage” dette har ikke været gældende for det netop sluttede grundejerforeningsår. Her ser ikke værre eller bedre ud. Vores havemand, har blot brugt lidt flere timer, og det må vi acceptere, så længe der ikke er interesse for disse fællesarbejdsdage.

Det ”Røde” skur har nu været på budgettet et par år. Ved flere generalforsamlinger, er det blevet drøftet, at nu kan det ikke mere, det er farligt osv. Endnu er det ikke braset sammen, og vi har sløjfet det fra budgettet for det kommende år. Skal det skiftes, skal der tillægges 2-300 kroner pr. kvartal, i kontingent.

Efterhånden er der temmelig ”booket” op på pladsen. Flere parceller har to biler, desværre er den ene af disse biler ofte en firmabil på ”gule”-plader.

Ifølge deklarationen, samt kommunens fortolkning, er det ikke tilladt, at have såkaldte ”momsfri” biler på pladsen.

Derfor lægges der hermed op til en drøftelse omkring vor p-plads.

Skal / Hvor skal vi acceptere parkering af biler, skal vi overdrage eventuel sanktionering, til firmaer som Car-Park eller lignende, eller kan vi holde selvjustits.

Endvidere ønsker bestyrelsen, et tegn fra generalforsamlingen omkring vedligeholdelse af udenoms arealerne.

Det være sig såvel fællesarealer, som de synlige privathaver. F.eks. hvis en parcel har fast hegn omkring sin have, og det ser ”mindre kønt ud” hvad er da bestyrelsens ret og pligt?

En misligholdelse af det fællesareal, der påhviler de enkelte parceller

at holde, og disse ikke bliver holdt. Hvad skal bestyrelsen gøre?

Endvidere, skal vi lave større ændringer på fællesarealerne?

På den ekstraordinære generalforsamling, blev det besluttet, at påbegynde en modernisering af vort Internet, således at det bliver brugbart for de parceller, der evt. vil gå over til den billigere IP- telefoni. Status på dette projekt kender jeg ikke på nuværende tidspunkt, men den vil fremkomme på selv generalforsamlingen.

Idet jeg håber, vi kan få en god og konstruktiv debat omkring vor forening, ser jeg frem til en god generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg