Beretning 2005

Beretning 2005.

Fastalavnsfesten er det første der sker i vor lille forening.

Som sædvanlig var fastalavnsfest 2005 vellykket, takker de mødre og fædre, der arrangerede denne fest, og håber de vil være med til den næste.

Som de tidligere år, bliver der arrangeret 2 ”tvangsarbejdsdage” og som det plejer, var forårssamlingen vel besøgt, stadig er det de samme personer, der går igen. år efter år.

Da vi kom til efterårssamlingen, opgav bestyrelsen, og lagde arbejdet ud til de, der ville være med til at forskønne vores boligområder.

At de også fik betaling herfor, tja, ellers skulle vi ha’ betalt havemanden herfor, eller eksterne håndværkere.

Hvad vi skal gøre i 2006, vil jeg lade være op til generalforsamlingen, at tage stilling til.

Vi kan tage divaneseren og betale eksterne håndværkere ved kasse 1. og smile, eller ?

Ellers er vore problemer af beskedne karakter.: Skal vi fjerne buskene langs p-pladsen, eller redde hvad reddes kan, for så at plante efter.

Få lagt nogle større ”kant” sten.

Bestyrelsen hører generalforsamlingen.

Der er blevet udført de fra sidste års generalforsamling pålagte opgaver.:

Sandkassen har fået skiftet kant samt sand (læs grus)

Glideslisken er skiftet.

Dog er opsætning af Basket-kurv ikke sket.

Sommerfesten druknede i til meldinger, eller var det mangel på samme, i al fald, den blev ej heller til noget i 2005. Hvad det næste år vil bringe, kan kun tiden vise

På bestyrelsens vegne

Jesper Klevin

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg