Beretning 2008

Beretning 2008

Man kan vel kalde det sidste år for ”Det stille år” i grundejerforeningen.
Efter sidste års generalforsamling, var der ikke udfordringer for bestyrelsen eller foreningen som helhed.
På den anden side, så har bestyrelsen ej heller lagt skjul på, at vi føler, at nye kræfter burde komme på banen.

Der har været de nødvendige bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet lidt omkring nogle parcellers større forbrug af p-pladser, lidt gene ved en parcels ”bægerklang og sange fra hjemlandet” ting som bestyrelsen alligevel ikke kunne engagere sig i, andet end henstillinger. Disse henstillinger har båret positiv frugt, samt generelle vedligeholdelses opgaver.

Så har der været en sag med projekt Klovtoftegård, hvor der var optræk til butikker for særlig krævende plads, så som biler, campingvogne og noget byggemarked, Her var ønsket, at tilkørslen skulle gå ad Østengen. Sammen med områdets øvrige grundejerforeninger, blev der strikket en skrivelse sammen til byrådet. Der er ikke endnu kommet respons fra byrådet, men planerne om forretningsområdet omkring Klovtoftegård, er efter min overbevisning gået i ”finanskrise”

P-plads problematikken, er efterhånden ved at blive et fast punkt på vore generalforsamlinger, også i år, bør vi tage en drøftelse. Det, at der ikke må holde firmavogne på pladsen er et deklarationsspørgsmål, men derudover, hvor mange pladser en enkelt parcel kan/må råde over, bør vi drøfte, evt. i forbindelse med det fremsendte forslag.
Der er ikke bestyrelsens opgave at agere p-vagt, men lade det udvikle sig helt anarkistisk, kan bestyrelsen heller ikke.

Bestyrelsen fornemmer også et stigende problem med løse hunde. Her burde alle tage vare på, at undlade, at lade sin hund løbe frit. Det er trods alt, ikke alle, der føler tryghed, ved løse hunde, om de så har fået opdragelse eller ej.

Her i sensommeren, blev der set en rotte i området mellem nr. 10-18 og Ingeniørfirmaet. Høje Taastrup kommune er adviseret herom. Vi opfordrer til straks at orientere kommune og forening, eller blot foreningen, hvis nogle får samme oplevelse med rotter.

Bestyrelsen opfordrer generalforsamlingen til, at give den kommende bestyrelse mandat, til at få vores kloaknet indrullet i det kommunale system.
Inden for det sidste årstid, har der været tre blokeringer af kloakløbet fra nr. 36-38 og ud, Hver gang har det vist sig, at være fedtansamlinger, der har forsaget proppen.

Idet jeg håber, vi kan få en god og konstruktiv debat omkring vor forening, ser jeg frem til en god generalforsamling.
På bestyrelsens vegne

Jesper Klevin

FORSLAG fra bestyrelsen:

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at kontakte et privat p-firma, f.eks.
EURO-park, for at få dem til at drive, samt holde tilsyn med P-pladsen.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg