Beretning 2010

BERETNING 2010
Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2009/2010

Bestyrelsen fordelte opgaverne mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvilket har fungeret rigtig godt, der har været en følelse af fælles ansvar for opgaverne.

Formanden giver velkomstbrev til nye beboere ved indflytning, hvor de bydes velkommen og indeholder oplysninger om Klovtofteparken.

D. 14. februar blev der holdt fastelavn, med stor tilslutning og en rigtig hyggelig dag.
I februar blev der set en rotte i Klovtofteparken, vi kontaktede kommunen, der satte rottefælder op. Derfor blev alle opfordret til at stoppe fuglefodring. Vi opfordrede til særlige ophæng til korn, hvor rotter ikke kan komme til. Vi har ikke set rotter siden.

Meget sne sidste vinter, vi har takket Mike i nr. 36 for hans stabile indsats for at rydde vores stier med en købmandskurv.

Fælles havearbejdsdag i foråret blev rykket pga. kraftigt regnvejr, rigtig ærgerligt for alle jer der mødte op trods vejret, ny dag blev aftalt, d. 22. juni, og her mødte mange beboere op, hvorfor vi nåede meget. Blandt andet blev legepladsen ryddet, hvilket var længe tiltrængt.

Legepladsen; vi har efterhånden mange beboere der har små børn. Benjamin nr. 22 har været særdeles aktiv og har beskrevet og indhentet tilbud. Monty og flere beboere har efterfølgende stået for at få etableret den nye legeplads. Godt gået allesammen, og tak for at vi kan klare opgaverne med egen arbejdskraft!

Træfældning, udsat pga. udgifter til legeplads. 2. arbejdsdag i 2010 er ikke blevet iværksat.

I maj måned opfordrede bestyrelsen beboerne til at trække med cykler og knallerter på stierne, det er farligt for os alle, og især de små børn. Endvidere en opfordring til at rydde egen parkeringsplads for affald og lignende snarest efter f.eks. byggematerialer. Og at man selv fjerner storskrald/haveaffald, der ikke er blevet fjernet af kommunen.

Den fælles trampolin har været til gene for mange beboere, og en har klaget over dels støj, men også at man smider med affald omkring stedet. Man har ønsket at flytte trampolinen, bestyrelsen har valgt at lade den stå bag muren i 2. række, da der på sidste generalforsamling blev det besluttet at den skulle flyttes hvert år, for at fordele ”generne”. I 2009 stod den udfor 3. række. Bestyrelsen satte endvidere et skilt op, hvor ordensreglerne er tydelige for brugerne. Og der blev sendt en skrivelse rundt til alle beboere, hvor der henstilles til, at man taler med egne børn om ordensreglerne.

Numrene udfor vores parkeringspladser må ikke flyttes rundt, de er placeret efter en beslutning på en tidligere generalforsamling.

Vi mangler stadig en del mail adresser, vi beder om at alle får givet deres mail adresser til Henriete i nr. 38. Fremover vil vi lægge nyheder/informationer på vores hjemmeside www.klovtofte.dk

På bestyrelsens vegne, formand Henriete Siff Thomsen

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg