Beretning 2004

Beretning 2004

Årets første fællesarrangement, der blev holdt i Grundejerforeningsregi, efter sidste generalforsamling, var fastelavnsfesten, og her skal der lyde et stort tak til arrangørerne.
Det blev som sædvanligt et vellykket arrangement, og jeg håber, at vi kan få stablet et nyt på benene til næste fastelavn.

Dernæst havde vi en fællesarbejdsdag i foråret/forsommeren, her var en del mødt frem med div. haveredskaber, og vi fik gjort vort ”smørhul” rigtig flot. En stor tak til alle de fremmødte.
Efterårssamlingen blev derimod lidt af en katastrofe, og alligevel er legepladsen blevet frisket gevaldigt op, her skal lyde en tak til Majbritt og Benny (nr. 34) for deres indsats her.
Sandkassen trænger fortsat til nogle nye rammer, og klatrestativets glidebane trænger også til en udskiftning, herom under forslag fra beboerne og bestyrelse.

Sidste års generalforsamling pålagde ikke nye tiltag, eller på anden måde yderligere opgaver til bestyrelse, det har da også været et roligt grundejerforenings år.

Vor hjemmeside har skiftet udseende, men fremtræder ikke særlig overskuelig, havde håbet, at den allerede var klaret op på nuværende tidspunkt.

Sluttelig tillader mig for øvrigt at betragte nedsættelsen af den offentlige ejendomsvurdering, som en lille sejl i hverdagen, ikke at vi bliver velhavende af nedsættelsen, men lidt har da også ret.

På bestyrelsens vegne

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg