Beretning 2011

BERETNING 2011


Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2010/2011

Meget snefald, der medførte store snemængder på veje og stier. Den mangelfulde snerydning fra vores side, medførte at vi bl.a. ikke fik tømt skrald. Det blev der klaget over til kommunen, der aktivt gik ind i sagen overfor renovationsfirmaet. Når det er sagt, skal det siges, at der har været flere grundejere, der har været særdeles aktive med snerydning, stor tak til alle jer.

Fastelavnsarrangement blev holdt, et lille og hyggeligt arrangement.

Trampolinen kunne desværre ikke være ud for den første række, derfor blev den opstillet ud for 3. række.

Vi har gennemført to havedage i 2011, d. 18.6 og d. 18.9. der er 12 ud af 23 husstande der har deltaget. Herudover er der mange der har taget en tørn med diverse havearbejde på frivilligt initiativ. D. 18.6 holdt vi vejfest, hvor 7 husstande deltog. Tak til Benjamin for husly.

Vores havemand Bruno sagde op, og vi stod og manglede en til dette. Flere grundejere påtog sig opgaver til græsslåning mm. der er blevet givet timeløn. Fra september 2011 har vi fået en ung mand, Mikkel, til at slå græs.

Betalingssag for fraflyttet ejer, har desværre medført et tab for foreningen. Sagen endte med en tvangsaktion, og vi kunne desværre ikke få vores udgift dækket, trods ihærdig indsats.

Ny firewall er købt til vores internet.

Den planlagte træfældning og indkøb til legeplads blev ikke iværksat pga. nye udgifter til bl.a. opretning af brønd i vejen, firewall, manglende indtægt pga. tvangsaktionen

På bestyrelsens vegne

Formand Henriete Siff Thomsen

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg