Beretning 2012

Beretning 2011/2012 fra formanden

Vi har været utrolig heldige med vinteren, da de sidste mange års kraftige snefald udeblev og jeg håber det kommende år at det bliver ligeså.  

Trampolinen har desværre ikke været ude, nu hvor den er indkøbt, men forhåbentligt bliver den sat op i den kommende sommer.

Der blev besluttet e n masse nye tiltag ved sidste generalforsamling og nogle er blevet realiseret såsom indkøb af ny plæneklipper, 3 nye borde/bænkesæt til færre pengene end der var afsat. Der er blevet indkøbt og opsat et nyt legehus, men det har desværre været udsat for hårdhændet behandling.

Flere i bestyrelsen har arbejdet meget ud fra det koncept at holde omkostningerne nede, da man aldrig ved hvad der kan dukke op af uforudsete udgifter tillige med at flere har påtalt at grundejerafgiften er for høj og vi derved gerne vil prøve at sætte forhøjelsen ned igen og så i fremtiden spare på pengene i stedet.

Vi har afholdt 3 fællesdage d. 31 marts, 16. juni samt 22. september, men igen i år er det de samme gode medlemmer som yder denne ekstra indsats, og desværre slipper de samme synder for at yde deres, og dette er for ringe, da det ikke kan være rigtigt at alle ikke hjælpes ad. Vi fik lavet rigtig godt stykke arbejde på vores første fællesdag og fik genetableret hækken til bagboen samt beskåret træerne ude ved parkeringspladsen. Vi har fået fældet de grantræer som stod på skråningen ved nr. 54 af en professionel, da disse ikke var så nemme at fælde som først beregnet.

Trappen er blevet midlertidigt repareret da de kr. 10.000 som var afsagt i budgettet, lå meget langt fra de 4 tilbud som vi har indhentet. 

Desværre har året også budt på en masse unødvendigt uro som har hæmmet tilliden samt arbejdet i bestyrelsen, og vil derfor opfordre til at vi i fremtiden har lært af disse fejl og er der spørgsmål er medlemmer altid velkommen.

Jeg har brugt en del tid på at holde møder med forskellige banker med henblik på at vi kunne spare på vores renter, men betingelserne har ikke været gunstige nok, til at det kunne betale sig for os at skifte.

Vi har fået Bruno tilbage som havemand og dette fungere rigtigt godt.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg