Beretning 2017

Formandens beretning.   

generalforsamling november 2017

Efter en noget udfordret opstart for den nye bestyrelse hvor vi lige skulle afgøre hvem som skulle have hvilke roller, have adgang til Banken og PBS hvilket åbenbart ikke er helt nemt når alle dem som tidligere havde adgang ikke var til rådighed mere, kom vi i gang. Jeg skal gerne indrømme at der ikke har være de store tiltag fra bestyrelsens side. men vi har dog fået styr på et par ting.

Fast aftale med et Roskilde Ejendom, om den generelle vedligeholdes af de grønne arealer, da vi stod med udfordring med den eksisterende havemand, materiel der var slidt og efter vi havde fået en række tilbud, besluttede vi at lave aftalen med “Roskilde Ejendom”, ligeledes benyttede vi også dem til at klippe hele hækken mod nord da den trængte gevaldigt til en trimning.

Vi har også lavet en fast aftale med O.K Nygaard som også rydder for Torkil Lauersen, om Snerydning, de vil rydde parkeringsarealerne og stierne når nødvendigt, det nød vi gavn af i vinteren 2016/2017.

Derudover har vi set på vores vedtægter og deklaration for at se om dette kunne gøres mere tidssvarende, her har vi haft et par møde med et advokatfirma for at høre hvilke muligheder der er samt hvor det giver mening at få ændret på noget. dette arbejde er dog ikke helt færdigt endnu da vi mangler at høre det sidste fra advokaten. kort kan dog nævnes at Deklarationen er noget mere tung at ændre på, da det det skal godkendes i kommunen, hvor vedtægterne er vores egne og kan ændres f.eks. til en generalforsamling.

Som nogle måske har bemærket så er lamperne på parkeringspladsen skiftet, det skyldes at Høje-taastrup kommune har over taget ansvaret for disse og de har udskiftet både lampen, og pæren i disse.

Der har desværre været en række episoder hvor vi har måtte irettesætte børnene og deres brug af området, da nogen af dem ikke har en forståelse for at passe på tingene og hvorledes man opføre sig, hvilke har resulteret i skader på træer, buske, biler og legepladsen, hvorfor vi også i en periode har måtte fjerne nogle af gyngerne.

Bestyrelse vil derfor opfordre de voksne til at informere deres børn om hvorledes man skal passe på tingene og hvor man kan lege, således at de ikke risikere at komme til skade selv eller lave skade på andres ejendom, samt for at undgå evt. erstatningskrav.

f.eks.:

– Leg, boldspil og kørsel med cykel på parkeringspladsen frabedes. – Brugen af gynger skal være for dem som de er tilegnet til. – Klatre i de små træer ved parkeringspladsen frabedes.

På bestyrelsen vegne

Michael Kepler

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg