Ekstraordinære generalforsamling 2016

Ekstraordinær generelforsamling

22. marts 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 6. april 2016 kl. 19:00 i kantinen hos Torkil Laursen.

Bestyrelsen af Klovtofteparken Grundejerforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ikke længere er fuldtallig. Dette skyldes at den tidligere formand Benjamin Klint har valgt at trække sig, grundet hans og Merethes salg af nr. 22.

Efter grundige overvejelser, har den restende bestyrelse også valgt, at trække sig før tid og lade nye kræfter komme til. Den siddende bestyrelse og Benjamin Klint vli sammen varetage grundejerforeningens interesser, ind til der er valgt en ny bestyrelse, samt vi vil sikre en god overlevering, og yder gerne stor støtte til de nye medlemmer af bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg