Referat 2016 – Ekstraordinær GF

Klovtofteparken
Ekstraordinær generalforsamling 6. april 2016

Dirigent: Benjamin nr. 22
Referent: Michael nr. 30

Masood takkede den resterende bestyrelse, samt den aftrådte formand Benjamin for det gode der havde været i bestyrelsen.

Masood oplyste at resten af bestyrelsen havde valgt at trække sig, Rene oplyste at det havde været onde toner om han position så selvom han egentlig ikke ønskede at trække sig var han enig i bestyrelsen beslutning.

Rene tilbød at genopstille som kasser.

Der blev snakkede om hvorledes den nye bestyrelse skulle forholde sig i forhold til valgperioden ved næste generalforsamling, generalforsamlingen blev enige om følgende.

Formanden sidder i 1½ år, og er på valg i 2017
Næstformand og kasser er på valg i 2016

En general snak om bestyrelse honorar, og om det var rmeligt samt hvad bestyrelsen egentlig lavede for pengene. Flere der havde siddet i bestyrelsen kom med forklaring på hvad bestyrelsen brugte deres af tid samt hvorfor det var nødvendig at tilbyde en mindre bidrag for at få folk in i bestyrelsen.

Der var ingen ud over Rene som meldte sig som kandidater til bestyrelsen eller suppleanter, men efter lidt mimlen meldte Assadullah nr. 26 sig som formand, hvis han kunne få støtte fra tidligere bestyrelses medlemmer. det var ikke et problem fra jette, Klaus og Michael’s side.

Assadullah nr 26 blev hermed vedtaget som formand
Gitte nr. 24 meldte sig som næstformand
Henriette nr. 44 blev suppliant
Jette nr. 24 revisor suppliant

Michael kepler
Referent.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg