Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015/2016 tirsdag d. 10. november kl. 19:00

Klovtofteparken Grundejerforening

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 1. Fremføres på selve generalforsamlingen.
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 1. Regnskab kan ses på foreningens hjemmeside. Det uddybes yderligere på generalforsamlingen. Hvor vi blandt andet vil fremvise, at vi har været belastet af uforudsete udgifter og periodeforskydninger fra regnskabsåret 2013/2014 samt 2015/2016.

Uforudset udgift 2014/2015:                                                             6.206,25 kroner

Periodeforskydning 2013/2014:                                                       14.438,71 kroner

Periodeforskydning 2015/2016:                                                       14.683,49 kroner

Hvis dette ikke var sket, så havde vi reelt lavet en opsparing i stedet for en nedsparing.

Opsparing:                                                                                        17.676, 35 kroner

Nedsparing:                                                                                      17.652,10 kroner

Der blev på sidste års generalforamling gjort opmærksom på muligheden for nedsparring.

 1. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
 1. Vi stiller til forslag med ikrafttrædelse dags dato, at ordlyden/formuleringen af fremlagte sager og forslag fra både bestyrelsen og medlemmer kan diskuteres og omformuleres, for så fortsat at træde i kraft, hvis der opnås flertal ved afstemning/omstemning.
 1. Vi har to muligheder for kontingent at stemme om. Ved model 1 planlægger vi nedsparring, ved model 2 planlægger vi på minimal opsparing.
 1. Budgetforslag 2015/2016
 1. Se bilag 1
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Fortsættelse af den kvartaltmassige betaling af kontingent på 2.075,00

kroner. Vi skal gøre opmærksom på, at grundejerforeningen ved dette valg må forudsige at nedsparre egenkapitalen med op til 19.100,00 kroner, såfremt det fremlagte budgetforslag vedtages.

 1. Hæve den kvartalsmæssige betaling af kontingent til 2.300,00 kroner. Vedtages dette, så vil der være en opsparing på minimum 1.600,00 kroner, såfremt det fremlagte budgetforslag vedtages og ikke mindst overholdes.
 1. Vi ønsker at udføre projekter, som er blevet vedtaget at gennemført på tidligere generalforsamlinger (2010-2013). Vi stiller til forslag at dette sker via grundejerforeningens egenkapital, således at vi ikke er nødsaget til at hæve kontingentet yderligere.
 1. Det uddybes ydligere i bilag 2
 1. Hvis det indkommende forslag fra nr. 42 og 48 vedtages helt eller delvist, så stiller vi til forslag at vi fortsat beholder hostingsiden til e-mail, og med henblik på at flytte hjemmesiden der over.
 1. Vi stiller tilforslag at køretøjer med en tilladt totalvægt over 2.5 ton parkeres på pladsen ved Ingeniøren ind mod Bilcenteret.
 1. Vi stiller til forslag at firmabiler/arbejdskøretøjer som ikke er til privat kørsel parkeres på pladsen ved Ingeniøren ind mod Bilcenteret.
 1. Vi stiller til forslag at al kommunikation fremadrettet kan ske digitalt (mail, hjemmeside, SMS), og ikke længere i visse tilfælde skal ske via brev.
 2. Forslag fra medlemmerne.
  1. Forslag fra nr. 38 – Se bilag 3
 1. Forslag fra nr. 42 & 48 – Se bilag 4
 1. Forslag fra nr. 48 – Se bilag 5
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 1. Formand er på valg – Benjamin nr. 22 genopstiller.
 1. Næstformand er først på valg på næste års generalforsamling.
 1. Kasseren er først på valg på næste års generalforsamling.
 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant.
 1. Valg af 2 revisorer.
 1. Eventuelt.

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg