Generalforsamling 2017

Til foreningens medlemmer:                                                                                 d. 1/11 2017

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening.
Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørfirmaet Torkild Laursens’s kantine, Klovtofteparken 2, kælderen.

TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 Kl. 19

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen & medlemmer, derunder fastsættelse af kontingent. *
 5. Valg af formand (Michael ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt.

*Af hensyn eventuelle forslag fra medlemmerne, som vil få indflydelse på foreningens midler, har vi tilladt os at slå de i vedtægterne pkt. 4. & 5 sammen til et punkt.

Mvh. Bestyrelsen

Bilag: Formandens beretning

         Regnskab for 2016-17

         Budgetforslag 2017-18

         Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

         Ordensreglement

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg