Referat 2016

Ordinær generalforsamling 2016
Sted: Torkil Lauersen
Dato: 15/11 2016

Fremmøde, hus nr.:
22, 24, 26, 28, 30, 42, 46, 52
(44 fuldmagt)

Lennie,  nr. 46 valgt til dirigent
Line,  nr. 22 valgt til referent

Assad i nr. 26 informerer:
Alt i arbejdsskuret er talt op
Mangler i kontingent betalingen, kun en mangler at betale for foregående regnskabsår .
Bilforhandler ønsker at få flyttet hegnet, her kommer hegnsloven dog i spil. Bilforhandleren har pligt til at rydde op ved træerne. Vi taler dog om, at affald ikke skal smides.

Regnskabet er revideret med bemærkninger:
– Det er ikke rimeligt at samtlige posteringer også ikke betalte kontingenter sendes ud til samtlige medlemmer.
– Det er heller ikke acceptabelt at der henstår manglende kontingent betaling helt tilbage fra forrige regnsskabsperiode.
– Grundejerforeningen har faktisk mulighed for at gøre udlæg i ejendommen.

Revisorerne har godkendt det, og det er lagt på hjemmesiden.

Regnskabet er godkendt ved Grundejerforeningen Klovtofteparkens generalforsamling.

Valg:
Formand, næstformand og kasserer hus nr. 24 (Jette) 28 (Klavs) og 30 (Michael) de arbejder sammen og konstituerer sig efterfølgende.
Bestyrelsessuppleant: Henriette nr. 38
Revisorsuppleant: Peter nr. 22
Revisorer: Gitte 46, Monty 42

Evt.
Forsikringsskift muligt over til Codan, da vi kan spare penge (Gitte nr. 46)
Der skal ikke ligge samtlige posteringer på nettet over vores regnskab
Vi taler om at der skal være en positiv tone for fællesskabet, der skal være en belønning for deltagelse i arbejdsdage.
Vi taler om at betale os fra sneafrydning
Venlig opfordring til vedligeholdelse omkring sit hus og på fælles arealerne

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg