Referat 2017

Torsdag d. 16 Nov 2017

Beslutnings referat klovtofteparken Generalforsamling.

Fremmødte:

Hustand: 10, 22, 24, 28, 30, 40, 42, 46, 48

Dirigent: Monty #42  Referent Line #22


Spørgsmål til formandens beretning:

Spørgsmål ang. havearbejde og budget overskridelser/besparelser, Der er prioriteret, at vi har professionelt firma udefra, da havemanden har været ustabil og ikke reageret på vøres ønsker om, at han blev momsregistret.

Spørgsmål ang. Advokat. Vi venter tilbagemelding vedr. Det videre forløb ifht. Deklaration og vedtægtsændringer.

Spørgsmål ang Vedligeholdelse af egne arealer. vi berørte hækken ved nr. 20 og ejer kontaktes af bestyrelsen.


Fremlæggelse af revideret regnskab ved Klavs (nr.28)

Hybridnet er for 5 kvt. og ikke 4 som var budgettet, derfor afvigelsen på 28.302,30 kr.

Fra nr. 10 blev der udtrykt ønsker om at primosaldo fremgår af slutopgørelsen/slutregnskabet, ligeså at evt. tab på kontingentet fremgår tydeligt ekt. tabet fra hustand 12, der kom på tvangsauktion.

Regnskabet er godkendt.


Vedtagelser

Optegning af båse vedtaget, Vedligeholde af grundvandspumperne vedtaget, Budgetforslag 3. vedtaget.

Valg

Line Bille rosager-Lund nr. 22 valgt som formand.

Jørgen-Peter rosager-Lund valgt som bestyrelsessuppleant.

De to revisorer fortsætter. Gitte nr. 46 & Monty nr. 42


Evt.

Der overvejes at få professionel hjælp til at lave en skabelon til slutopgørelsen. Kasper i nr. 42 kender måske én, der kan hjælpe med dette.

Enkelte udtrykte ønsker om at budget og slutopgørelse er mere detaljeret fremadrettet.

Hegnet i nr. 10 bliver sat i stand med nabohjælp.

Børnene i Klovtofteparken inviteres til et møde vedrørende legeplads og regler for brug af områder. Line i nr. 22 er tovholder på dette arrangement. Børnenes ønsker fremlægges til et evt. ekstraordinært forsamlingsmøde, såfremt der vil være omkostninger, der ikke er indregnet i budgettet.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg