Referat 2003

Deltagere: nr. 22-24-26-28-30 og 42

1.                   Valg af dirigent :                   Søren nr. 24

                      Valg af referent:                    Marianne nr. 30

2.                   Formanden fortalte i grove træk, hvad bestyrelsens beretning omhandlede.

                      Der blev en livlig drøftelse af standarden af bedene ved P-pladsen, det blev pålagt den kommende bestyrelse, at pålægge havemanden, at her skal standarden hæves betydeligt, og så må det koste det det kommer til.

                      Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3.                   Det reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer. Det beskedne overskud, bliver overført til næste regnskabs år.

                      Regnskabet enstemmigt vedtaget.

4.                   Forslag fra medlemmerne.    Ingen forslag modtaget.

5.                   Budget for det kommende år.                     Forslaget vedtaget, hvilket bevirker, at kontingentet forbliver uændret kr. 2.500,00 pr. kvartal.

6.                   Formanden blev genvalgt.

7.                   Michael nr. 30 blev genvalgt.

8.                   Valg af 2 revisorer:

  Jan nr. 22 , samt Charlotte nr. 42 blev valgt.

  Revisor subleant:                  Marianne nr. 30

9.                   Eventuelt: Internettet kan i få perioder af døgnet virke ”tungt”, det blev pålagt Systemadministratoren, at rette henvendelse til de parceller der bruges stor båndbrede, over længere perioder, at stoppe med dette, og ved gentagne tilfælde, at begrænse eller helt lukke for den pågældende parcel.

Endvidere blev det ringe fremmøde drøftet, bestyrelsen vil til næste generalforsamling invitere til en bid brød, inden selve generalforsamlingen.

Fællesarbejdsdage for 2004 blev fastsat til søndag den 18. april, samt søndag den 3. oktober.

Mødet slut 20.30

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg