Referat 2004

Referat af Klovtofteparken’s generalforsamling 17. November 2004

1. Referant, Michael nr. 30

Ordstyre, Søren nr. 24

Stemme tæller – Marianne nr. 30 og Frank nr. 38

Deltager fra nr.18, 22, 24, 26, 28, 30. 38, 42, 48, 54

(ingen af de tilstædeværende var i restance)

2 Der var spørgsmål til nedsættelse af ejendoms vurdering fra nr. 18. om hvad det indebar, formanden fortalte at ved sidste ejendomvurdering blev der lavet et stykke papir hvor man kun skulle skrive matrikkelnr. husnr og underskrift samt sende den til told og skat for at klare over vurderingen. for dem som gjorde dette blev ejendomvirdering nedsat med 200.000, om ny tilflytter kan “klage” vidste formanden ikke noget om, dette må de enkelte paceler selv tage kontakt til Told & Skat om.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab blev forelagt af kasseren (klavs nr 28)

Det er som det plejer, dvs der ikke brugs som budgeteret primært fordi vi ikke har haft store skader eller ting der skulle laves.

Beretningen blev enstemmigt godkendt,

4. der var indkommet 4 foreslag alle fra bestyrelsen.

a) Hævelse af honora fra 1000,- til 2000,- pr. bestyrelsesmedlem pr. år

Der var spørgsmål op om hvad bestyrelsen egentlig lavede? svare var, alt vedr korrespondance mellem kommune og grundejerforening, regnskaber for fælles arealer/antenne/havemand samt indrivelse af kontigent, arrangere fællesarbejdsdag, være kontakt sted for beboere når tvister går i hårdknuder eller der er problemer med fælles installation såsom vand/kloak/el og tv/radio

Forslaget blev godkendt med 8 for.

b) Udskift af kanten på sandkassen ved legepladsen

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

c) Udskiftning af rusjebanen

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

d) opsættelse af en barsketkurv. max pris 5000,-

Der var spørgsmål om hvor den så skulle placeres, bestyrelsen ide var enten på patanq banen eller på grasstykke nord nr. 34 (det er jo ikke en sump mere), Jan nr. 22 var lidt ked af hvis det blev på patanq banen da han brugte den, bestyrelsen skal finde et egnet sted.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Bugettet blev vedtaget, vi beholder den nuværende kontigent på 2500 pr. kvt.

6. Valg til bestyrelse:

kasser: Klavs nr. 28 blev genvalgt

Medlem: Jette nr. 26 blev genvalgt

Revisor: Jan nr. 22 blev genvalgt

Charlotte nr. 42 blev genvalgt

Revisor suppl: Henrik nr. 18 blev valgt

9. Benny og Maibritt nr. 34 ønskede at stå for legepladsen, alle syntes det var et godt tiltage, og takker ja til tilbudet.

Der var en længere diskution vedr. vores skur som ikke har det for godt, Kim nr. 48 og klavs nr. 28 finde ud af skures tilstand og senest til næste generalforsamling kommer de med et bud på enten en renovering eller udskiftning. Frank nr. 38 finde ud af om der er nogle der kan reperare trappen.

Da nogle mente at fællesarbejdsdagen ikke er organiseret ordentligt, bedes bestyrelsen komme med en bedre planlæg om hvad der skal laves og helst i så god tid at beboerne kan melde sig på de ting der skal laves, derved håber man osse at der er flere der melder sig, evt. ved at der laves fælles spisning/fest samme dag.

Nogle mente at fællesarbejdsdagene ligge på tidspunkter hvor vejret ikke altid er med os, vi prøver derfor at rykke så første fælles arbejdsdag bliver 1 maj 2005 og sidste bliver d. 3 september 2005

Ved første fællesarbejdsdag var der ønske om at der blev fyld mere grus på lejepladsen’s “sandkasse”

Der var 3 der meldte sig frivilligt at et festudvalg, Charlotte nr. 44, Jette nr. 18 og Marianne nr. 30

Mødet blev hævet kl 20.55

Næste års referent skal være beboer i nr. 24

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg