Referat 2006

Generalforsamling den 14. 11. 2006

Klovtofteparkens Grundejerforening

1.  Valg af dirigent, stemmetællere og referant:

Dirigent:                           Rene, nr. 32

Referent:                          Michael, nr. 30

Stemmetællere:             Kim, nr. 48

Fremmødte medlemmer: 13 ialt fra parcellerne nr.: 22, 24, 26, 28, 30, 42, 48, 52,54.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

2. Beretning fra Formanden

Beretningen blev kort referet af Formanden, han ville i den sammenhæng gerne høre om holdningen til biler på parkeringspladsen, Kim sagde at hans bil ikke blev flytte da han brugte en plads. Jette nævnte deklartionen, hvor der står at guleplade (moms fritaget) biler IKKE må holde på vores parkeringsplads.
Rene ønskede heller ikke at flytte sin bil da han frygtede for indbrud som han har oplevet flere gange. Flere nævnte at vi måske burde se at få gjort deklartionen mere tidsvarende.
Charlotte foreslog en gruppe der skal se på mulighederne.
Rene foreslog videoovervågning.
Jesper ville høre om det skal være bestyrelsen der skal sørger for at reglerne bliver overholdt.
Alle Spørgsmål vil blive taget op under evt.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Regnskabet blev forelagt af Klavs, han forklarede hvorfor der ikke var et skur med i det nye buget, Årets regnskab betyd at vi har brugt 16.000 mere ind der er kummet ind.

Regnskabet blev vedtaget.

3a. Budget 2007

Jesper forklaret punktet “Teknisk” som var med fordi at kommunen kræver en video inspektion. inden de vil overtage vores kloak.
Vi kom ind på kabelTV, i den sidste række er der en del støj på signalet, Kim og Rene vil gerne måle det igennem for at finde og evt udbedre fejlene.
Kim ville høre hvir lang tid der er tilbage på vores lån, jette svaret ca. 21år
Budgettet blev tilrette så der er afsat 10.000 til firberlægning mellem rækkerne.
Budgette blev vedtaget med en rettelse på at kvataltals afgiften blev på 2900 for de næste 3 kvataler.

4. Indkommende forslag

Ingen.

5. Valg til Kasser.

Klavs belv enstemmigt genvalgt

6. Valg til bestyrelsen

Jette blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg til revisor

Jan og Charlotte blev valgt

9. Evt

Guleplade biler, det blev forslået at bestyrelse skal se på deklaratione og evt komme med ændringer.

Rene sagde at han ikke ønskede at flytte sin bil da han frygtede for indbrud

Evt betaling for brug af flere pladser.

Mulighed for overvågning af p-plads bev osse diskuteret

Fælles arealerne. som formanden var inde på i beretningen.
Jette hørte om man mente at det var bestyrelsen der skulle afgøre om de enkelte parceller fulgte reglerne.
jesper sagde at han i sin tid fik oplyst at man kan kontakte kommunen sp kan de hjælpe med en afgørelse.

Nettet er 66% etableret med det nyeste udstyr, række 1 og række 2 har fået de nye switche monteret, vi mangler i sidste række.
Rene fremlagde planen for at få lagt lysleder mellem rækkerne.

Vi diskuteret lidt om vores “klovtofteparken” skiltet om vi evt. kunne for en sponser til at plecere 1 mere på den anden side af vores indkørsel. Bestyrelsen undersagen ved kommunen.

Fastelavn teamet vil gerne holde fastelavn igen i 2007

Rene takkede for god ro og orden.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg