Referat 2008

Referat fra Klovtofteparkens Grundejerforening d. 25. november 2008.

Dagsorden
Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Beretning fra bestyrelsen.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Godkendelse af budgettet fro det kommende år.
Valg af formand.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisorer, samt revisorsuppleant.
Eventuelt.   

Ad. 1
      Fremmødte parceler: 54, 46, 42, 48, 30 44, 14 24 28, 26

Ad. 2
      Dirigent og stemnetæller Klaus og Jesper

Ad. 3
      Formanden (Jesper) bød velkommen

      Der kom lidt  diskution om parkerings pladser.

      Nr. 54 spurgte til byggeprojekte på klovtoftegård og hvad det drejede sig om
     Jesper gav en kort redegørelse. (at klovtoftegård havde søgt om de måtte lave
     butiks center på deres grund og lave udkørdsels på roskildevej.
     Bestyrelsen har ikke hørt noget vidre fra kommunen om dette.

     Beretning blev godkendt.

Ad. 4
     Klavs fremviste et underskrevet regnskab.
     samt kort gav en redegørelse for årets regnskab.

     regnskab blev godkendt.

Ad. 5
     bestyrelse om foreslag om hyre et vagtfirma til sørger for at der ikke er biler på vores
     parkeringsplads som holder ulovligt.
     Der kom en livlig diskution om for og imod, de fra den sidste række har ikke oplevet problemer
     hvor andre har oplevte det meget generende med får få pladser eller husstandens plad var taget
     af andre.

     stemmer 6 for og  4 imod.

Ad. 6
      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 2900,- pr. kvt.

      Budgetet blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7
      valg kasser: Klavs modtager genvalg.           blev valgt.

     valg til bestyrelse: Jette modtager genvalg, blev valgt.

Ad. 8
     valg af revisore. (charlotte & Jan blev genvalgt)

Ad. 9
     valg af revisor suppl. Peter nr. 54

Eventuelt.
     Charlotte forsøger med en fastelavnfest.

     der blev snakket Ekstra vejskilt. da man har svært ved at finde klovtofteparken når man kommer fra roskildevej
     bestyrelsen snakker med kommunen.

     nr 46 prøve at finde et tlf. til kirkebjerg (snerydning/gartner) da han havde gode erfaringe fra tidligere

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg