Referat 2009

Refereret af
Klovtofteparken Ordinære Generalforsamling
Tåstrup Medborgerhus d. 18. november 2009
 
Jesper byder velkommen til de tilstede værende: 18-26-28-30-36-38-40-42-48-54
Medtaget er to fuldmagter fra 24 og 44
Referent Mike Bauder (36)
 
1)      Valg af dirigent og stemmetæller
–          Nummer 18 dirigent
–          Nummer 38 stemmetæller
 
2)      Beretning fra bestyrelsen
–          Der blev spurgt hvad der menes med ”ulovligt anlægsarbejde”. Det blev diskuteret frem og tilbage om hvad problemet var. Da det kom frem at det kun var ved hussalg, at der kunne være nogle problemer, var der stor enighed om at den enkelte parcel selv måtte tage problemet, med den køber der skulle komme.
–          Beretningen blev godkendt enstemmigt uden yderligere indvendinger.
 
3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
–          Ingen restancer på kontingent pt.
–          Lånet for P-pladser er betalt ud 2015
–          Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
 
4)      Forslag Fra bestyrelse og medlemmer
–          Forslag vedr. P-vagter blev diskuteret, men blev hurtigt nedstemt med en for og elleve imod forslaget.
–          Nedrivning af legeplads blev vedtaget.
 
5)      Godkendelse af budgettet for det kommende år
–          To forslag var blevet fremlagt.
–          Det første med indlagt buget til legeplads på 5000,- kr. blev vedtaget med otte stemmer for.
–          Det andet med indlagt buget til legeplads på 30.000,- kr. med nedstemt med fire stemmer for.
 
6)      Valg af formand
–          Opstillet var Henriete Thomsen (38)
–          Henriete blev enstemmigt valgt.
 
7)      Valg af medlem til bestyrelsen
–          Opstillet var Tino Kvist (40) og Monty Mortensen (42)
–          Begge blev enstemmigt valgt.
 
8)      Valg af revisorer, samt revisor suppleant
–          Charlotte Mortensen (42) blev enstemmigt genvalgt til revisor
–          Peter Henriksen (54) blev enstemmigt genvalgt til revisor suppleant
 
9)      Eventuelt
-Nr. 54 nævnte at de høje træer på skråningen gerne måtte fælles, hvis der blev plantet andet (Æbletræer blev forslået). Dette var et punkt der var oppe på sidste års general forsamling.
–          Pga. af larm fra Trampolinen, vil denne blive flyttet hvert år til de tre forskellige fælles arealer for enden af rækkerne.  Trampolinen indgår i fællesbestemmelserne omring hensyn til naboer, og må derfor ikke benyttes efter kl. 20.
–          Fastelavn vil blive afholdt igen 2010. (Ide om ophæng til tønden?)
–          Der blev talt om fællesspisning i anledning af forsinket 40 års jubilæum, sensommer 2010.
–          Der blev igen opfordret en større tilslutning til fællesarbejdet 2010.
–          Der blev talt om at nedlægge internettet til 12.000 årligt da mange efterhånden alligevel havde deres egen forbindelse. Dette skal tages op af bestyrelsen, og kan først godkendes ved en evt. ekstra ordinær general forsamling.
–          Trappen for enden af sidste række skal sikres/fjernes. Svellerne er meget glatte og farlige. Da de ikke kan stilles til storskrald skal de køres til Forbrændingen.
–          Vedtægterne skal gennemgås og muligvis gøres ”up to date”

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg