Referat 2010

Generalforsamling 2010
Torsdag 11 November 2010, Taastrup Medborgerhus

Referat

Deltager: 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 54

Fuldmagt fra 34, 36, 44

1) Valg af Dirigent & Referent

– Rene fra Nr. 32 Dirigent

– Michael fra Nr. 30 Referent.

2) Beretning fra bestyrelsen.

Formanden gennemgik beretninge som blev enstemmigt godkendt.

3) Forelægelse af det revideret regnskab.

Her kom der en livlige debat da Michael fra Nr. 30 pointeret at på den sidste generalforsamling blev vedtaget at der måtte bruges 5000,- på fjernelse af legeplads og bestyrelse ikke havde hjemmel til at opsætte en ny, dette er i strid med reglerne for, hvad bestyrelse kan bruges penge til uden at indrage foreningen’s medlemmer. Nr. 22 & 24 gav ret i at det er en fejl at bestyrelse bruger penge som er i strid med en beslutning fra en generalforsamling. Andre gav udtryk for at der skal være plads til børnene og der selvfølgelig skulle være legeplads for dem. Tino gav udtryk for at hvis det var holdningen så kunne han se problemer til vinter da der ikke er afsat penge til snerydning og derfor kan bestyrelse komme i problemer hvis det blive nøvendigt at bruge større beløb til dette. det blev nævnt at i tilfælde at der er behov for at bruges benge som ikke er afsat, kan man altid indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling.

regnskabet blev godkend med 1 imod resten for.

4) Foreslag fra bestyrelsen og medlemerne

1) placering af trampolin.

Det blev pointeret at der IKKE er forsikring på trampolinen og det er den enkelte husstand der selv skal sørger for at have en ulykkes forsikring på deres børn, dette kan dog give problemer hvis det er børn område uden for klovtofteparken der kommer ned og bruger den, da grundejerforeningen kan blive gjort ansvarlige for evt skader.

Der blev debateret for og imod de forskellige steder, 54 nævnte at det er på sin plads at den skifter placering hver år så den kommer til at stå nord for rækkerne. da de ikke mente det var rimeligt at de hvert år skal belemres med den larm som der altid vil komme fra en sådan. 34 har i et brev nævt alle de ting som de er bleve udsat for da den stod ud for deres have. man diskuterest de forskellige muligheder for hvor den kunne stå og samtidig genere mindst muligt. det var op og vende at arealet ved skuret jo er beregnet til legende børn og derfor var det rimeligt at den stod der, da man allerede havde en legeplads til børn ud for den første række og man derfor allerede havde en støj fra dette. på et tidspunkt overvejde man om man overhoved skulle have trampolin da det åbenbart giver en del problemer at finde en plads hvor alle kunne acceptere den. Til sidst blev der en række afstemmninger om hvorvidt vi skulle have trampolin og hvor den evt skulle stå.

resultatet blev:

vi fortsætter næste år med en trampolin og den vil blive placeres helt ned ved Torkil Lauersen på græsarealet ved legebladesen (bag ved den store gynge)

2) Bomme ud for stierne.

forslaget blev stillet da en række beboer føler sig utrygge da der bliver kørt på stierne med køretøjer som ikke burde være der. dette frambragte også en hæftig debat for og imod. bommene kan skabe en række problemer for barnevogne, rednings tjenester der skal have hurtig og nem adgang til de enkelte huse, og det vil sikkert ikke løse problemet 100% da man jo stadig kan køre indtil bommen og fortsætte når man var komme igennem. andre nævte at i de bebyggelser de tidligere har boet og man har forsøgt noget ligende havde det ikke hjulpet. det blev nævt at hvis man vil ordnede forhold i klovtofteparken burde det gælde alle forhold, såsom ulovlige biler på parkeringspladsen, diverse bygninger der ligger op til skel osv, dette mente andre dog ikke kunne sammenlignes da køretøjerne på stierne kan være en helbredsrisiko for de mindre børn og derfor er en helt anden sag, hertil blev sagt at der har været børn i klovtofteparken altid og der er endnu ikke sket sammenstød på stierne.

Man henstiller til at stierne bruges som det er beregnet, til gående trafik.

Foreslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen.

3) Skraldestativer på parkeringspladsen.

Dette blev hurtigt trukket tilbage af bestyrelsen da flere gav udtryk for at det vil være en umulig opgave at sørge for at de blev brugt korrekt og det ikke vil garantere at folk ikke smider skrald på parkeringspladsen.

Nr. 22 havde en række forslag med som han selv fremlagde.

1) forhøjelse af budget til legeplads. på 10.000 som det tidligere har været.

vedtaget med stemmerne 9 for, 2 imod og 1 blank

2) trukket tilbage da flere gav udtryk for at de slet ikke var interreset i trailer og hvis man var kunne en sådan lejet billigt på tankstationer, tillige må der slet ikke stå trailer på vore parkeringsområde.

3) trukket tilbage da det var diskuteret tidligere.

4) nr 22, nr 30 og formandet kigger på deklaration & vedtægter det i det kommende år.

5) God idet som bestyrelsen skal arbejde vidre med.

6) Bestyrelsen sætter datoer, der er allerede komme nogle.

5) Godkendelse af Budgettet for det kommende år.

der var 2 foreslag og da bomme og skraldespande var trukket tilbage blev det foreslag 1 med den ændring at der afsætte 10.000 til legeplads.

6) valg af bestyrelsemedlemmer

Jette og klavs ønskede ikke at genopstille, Bestyrelse havde opstillet en kasserpost da man ikke mente der var behov for flere medlemmer af bestyrelsen,  da 2 ønskede at opstille blev det valg, her blev Benjamin fra nr. 22 stemt ind som kasser.

7) valg af revisor samt suppleant.

Charlotte fra nr 42 & Peter fra nr. 54 blev genvalgt, Klaus fra nr. 28 blev valgt ind som suppliant.

8) Evt.

Da Jette ikke mere er en del af bestyrelse, bedte hun den nye bestyrelse om at finde en ny plads til havesække.

Nr. 54 ønskede at de sidste store grantræer nord for den sidste række blev fældet, der blev en del snak om muligheden for dette, kan vi selv eller skal der en professionel til.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg